FAR I KLEMME

FAR I KLEMME

- UDGIVET PÅ FARS DAG, DEN 5. JUNI 2018 PÅ POWERPRESS

'FAR I KLEMME' er historien om, hvor galt det kan gå for forældre og børn, når offentlige myndigheder svigter deres ansvar og bliver en farlig modspiller i skilsmisse- og tvangsfjernelsessager. Bogen er skrevet af Bruno Skibbild Christensen - og er en gyser fra virkelighedens verden.

Debatindlæg i BT: Far fik fjernet børn ved en fejl

Det skriver pressenPosted by Administrator Thu, October 18, 2018 14:14:58

"Når jeg hører Mette Frederiksen på S-kongressen indlede sin tale med, at børn skal tvangsfjernes tidligere end i dag, så løber det mig koldt ned ad ryggen.

Sagerne bugner af fejl og lovbrud i kommunerne generelt – ja, Københavns Kommune havde graverende fejl og lovbrud i 100 procent af de sager, som borgerrådgiveren Johan Busse undersøgte i 2017.

Sagerne bliver ikke undersøgt ordentligt, og der mangler ofte en handleplan. Har Mette Frederiksen ikke set den statistik?"

Læs debatlindlæg af Bruno Skibbild den 11. oktober 2018 i BT >>  • Comments(0)//far-i-klemme.powerpress.dk/#post25

Brunos børn: De blev tvangsfjernet som små - nu fortæller de deres historie

Det skriver pressenPosted by Administrator Thu, September 20, 2018 11:35:14
Laura og Jonathan var fire, da de en dag blev hentet i børnehaven af en dame fra kommunen og anbragt på et børnehjem. Hør deres barske historie i et indslag på tv midtvest
For 11 år siden fik Bruno Skibbild Christensen fra Herning tvangsfjernet sine børn.

En psykolog havde ytret mistanke om incest, men intet bekræftede mistanken, og der blev aldrig rejst tiltale. Alligevel gik der otte måneder før han fik sine børn hjem.

I dag er børnene 15 år, og Bruno Christen har udgivet en bog om sin kamp.

- Den kommer først nu, fordi mine børn skulle vokse til og selv tage stilling til, om det nu også var ok. Men vi skulle også over vores kriser og have det godt, fortæller Bruno Christensen.

For børnene har bogen været hård læsning.

- Det var svært at læse bogen, og der var ting, jeg blev chokeret over og godt kan forstå, at far ikke har fortalt. Jeg græd, fordi jeg var så ked af, at han var nødt til at gå igennem det, fortæller Laura Christensen.

Se indslaget på tv midtvest >>  • Comments(0)//far-i-klemme.powerpress.dk/#post24

ANMELDELSE: Bogen får af mig en milliard stjerner - ikke mindre :-)

Omtale af bogenPosted by Administrator Fri, July 27, 2018 17:08:24

"Hvis du bliver skilt eller overvejer at blive skilt, og ønsker at kæmpe for dine børn måske pga vold, løgne, misbrug, overgreb og psykopati i et forhold, så er her kun ét godt råd: gå langt udenom systemet, hovedsagligt kommunen og Statsforvaltningen." Det skriver Line Lundberg i sin anmeldelse af bogen 'Far i klemme'

Af Line Lundberg


Jeg har læst Bruno Skibilds bog: ”Far i klemme”, der egentlig også kunne have heddet: ”Mor i klemme”. Det gør den så ikke, og det er også flintrende ligegyldigt her. Men hvad der ikke er flintrende ligegyldigt, er, hvorledes systemet behandler forældre med børn, der er kommet i klemme i de såkaldte ’røde skilsmisser’.

Hvis du bliver skilt eller overvejer at blive skilt, og ønsker at kæmpe for dine børn måske på grund af vold, løgne, misbrug, overgreb og psykopati i et forhold, så er her kun ét godt råd: gå langt udenom systemet, hovedsagligt kommunen og Statsforvaltningen, forsøg til mindste krampetrækning at finde blot en rimelig løsning på samvær. Ikke kun for dine børns skyld, men også din egen.

Hudløs ærlig beretning
Bogen beretter hudløst ærligt fra første til sidste side. Essensen er, at den er gal i Danmark indenfor de såkaldte ’røde skilsmisser’. Hvis du mangler en spændingsbog fra det virkelige liv, skal du helt sikkert fedte denne bog igennem. Bogen er desuden en sidevender. Alle der arbejder for kommunen eller staten, og har med børn og unge at gøre i højkonflikt skilsmisser bør som minimum læse denne bog. Og alle der har børn, eller overvejer at få børn eller kender nogen, der allerede har børn, bør også læse den. Bogen er beklageligvis en sand mareridtsagtig beretning fra dagens Danmark.

Bogen vedrører ganske enkelt alle. Derfor læs den. Helt enkelt.

Faren i bogen kæmper i en højkonfliktsag med en jernhård vilje og styrke. Og mirakuløst er han i stand til at mobilisere almindelig fornuft og ordentlighed, måske ligefrem værdighed gennem velfærdssamfundets spøgelsestog, som far - eller mor, der kun vil ét og det samme, nemlig beskytte sine børn. Hvem vil ikke kæmpe med næb og klør for sine børn? Selvfølgelig også gerne med livet i behold og overleve i et morads af utallige systemers vanvid, berøringsangst og magtarrogance. Altså, vores alles velfærd, redningskrans, sikkerhedsnet, om du vil.


En fars strabadser
Dengang vidste jeg ikke, at kommunerne i Danmark laver lovbrud og fejl i firs procent af de børnesager, som de håndterer. Tvangsanbringelsessager er smækfyldte med fejl, mangler og lovbrud”. Og disse lovbrud har INGEN konsekvenser for kommunen…den ansvarlige leder…sagsbehandler. Socialforvaltningen kan blæse på alle love og regler….” Side 140

Det er meget mærkelig, at der findes referater og notater fra alt muligt andet end lige præcis de to møder mellem kommunen og xxxx. Meget mærkeligt. Side 117

Jeg pointerede også overfor kommunen, at det var TYDELIGT, at medarbejdere bevidst eller ubevidst sorterede i de oplysninger, som fremkom fra forskellige steder, således, at det passede ind i kommunens virkelighed…” Side 224

Men hun var simpelthen fakta resistent, så jeg var ikke glad for, at børnene skulle fortsætte hos hende” Side 134.

Så når kommunen ikke har noget som helst logisk validt argument for en afgørelse, så kan man blot uden videre fastholde og sende klagen videre til en anden instans. Hvis jeg så endte med at få ret i min klage, så ville det bare være fire måneder for sent” Side 161

Sagsakterne er derimod propfyldt med den ene vanvittige kommunale tolkning efter den anden…derfor er fremlæggelse af sagsakter ene og alene kompromitterende for kommunen…” Side 217.

Uretmæssig tvangsfjernelse
Forfatterens børn bliver af en kommune uretmæssigt tvangsfjernet i 8 måneder og placeret på et børnehjem. Der begås overgreb af systemet. Senere må kommunen forståeligt beklage og undskylde ’fejlen’, men så er skaden sket. Det kunne have været dine børn. Hvad ville du så gøre?

Jeg ringede mange gange til kommunen. Men hver gang jeg ringede, fik jeg at vide, at de ikke var på deres kontor. Jeg lagde beskeder til dem i receptionen, men de ringede ikke tilbage

hold da kæft…kommunen bliver ved med at finde på julelege, sådan nogle snydetampe” Side 203

”Hos politiet var man uskyldig, indtil det modsatte var bevist. Hos de sociale myndigheder var det lige omvendt” Side 159

Der er absolut ingen hjælp at hente i systemet i disse sager.

Magtapparatet var blottet for moral og etik…Jeg havde gennem det seneste halve år kun oplevet magtmisbrug, magtarrogance og magtbegær i systemet. Jeg sendte igen en venlig tanke til min amerikanske ven, der havde fortalt mig, at systemet kun var til for at knække sine borgere” Side 176

Fra offer til krænker
Og du kan hurtig gå fra at være ’offer’ for fx vold til at blive set på som ’krænker’, når, og hvis, din tidligere mand/kone, x-kæreste er hævntørstig nok. Og det er der altså nogen, der er. Desværre. Det går ud over børnene. Hårdt ud over børnene. Hvis systemet blandes ind i dette morads, kan det kun blive katastrofalt. Det er ret så bekymrende.

Om dagen gik børnene fuldstændig i regressionstilstand. De gik tilbage i udvikling og kunne ikke sige andet end ”gugu-gaga”, som dengang, før de fik sprog” s 93

I disse sager trækker socialrådgivere, ledere, chefer i Statsforvaltningerne og kommunens børne-ungeforvaltninger i bedste Harry Potter stil usynlighedskappen på og går let og elegant videre på kommunes gange og stempler den næste sag, eller kop kaffe i automaten. I Statsforvaltningen og Ankestyrelsen er det samme procedure, og der drikkes den samme automatkaffe. Disse instanser er heller ikke til nogen hjælp i højkonfliktsagerne, og da slet ikke de såkaldte ’børnesagkyndige’:

De børnesagkyndige, der skal stå for det socialfaglige input i Statsforvaltningen, er ikke stort bedre. De er ledet af ”Selskabet for børnesagkyndige”. Dette selskab har som hovedtese, at barnet har ret til to forældre, uanset om den ene forælder ikke er i stand til på betryggende vis at drage omsorg for barnet” Side 85.

Statsforvaltningen er topstyret, hvis man sammenligner forskellige opgørelser fra Statsforvaltningen, opdager man, at ordlyden er fuldstændig ens. Det er blot navnene på brevhovedet, der er forskellige fra afgørelse til afgørelse. Selve teksten er ren og skær copy/paste” . side 90

Statsforvaltningen undersøgte intet som helst…de trykkede på automatknappen, der hed: ”almindeligt samvær” Side 89.

Hold kæft nogle spader i den Ankestyrelsen…” Side 204

Formandsbeslutning. Altså, mennesket med en hær af nikkende hoveder i baggrunden, i kommunen, der hiver det længste strå i børne-ungeudvalget og beslutter, at dit barn skal tvangsfjernes. Rystende. Ved du hvad en formandsbeslutning i kommunen dækker over? Her splittes kommuner familier endegyldigt.

I sin essens er børne-ungeudvalget konstrueret på denne måde for i princippet at varetage borgerens og barnets retssikkerhed, men i praksis er det omvendt” side 125

Det betød, at formanden inden mødet i børne-ungeudvalget allerede på forhånd havde taget stilling til tvangsanbringelsen. Det ville være utænkeligt, at han ved afstemningen i Børne-ungeudvlaget ville stemme imod sig selv og dermed underkende sin egen beslutning – hvem sagde retssikkerhed?” Side 124

Det var kommunalt sanktioneret psykisk vold imod mine børn, og jeg kunne intet andet gøre end at rette mig efter kommunens påbud” Side 132

kommunen gjorde intet for, at børnene kunne holde kontakten med deres øvrige familie og netværk. Bedstemor og bedstefar og hans kone, min søster og svoger, onkler og tanter, kusiner og fætre…Det var ikke blot forkert – det var også ulovligt” Side 135

Dengang vidste jeg ikke, at der står i Serviceloven, at kommunen allerførst SKAL undersøge, om der er potentiale for at anbringe børn i familie og netværk…heller ikke, at kommunen er forpligtet til at tilbyde forældrekompetenceudviklende behandling med henblik på mulig hjemgivelse” Side 144

Forfatteren af bogen kæmper ydmygt og tappert: ”Jeg havde allermest brug for, at der bare ro omkring børnene. Ikke mere ballade. Tak”. Lettere i chok, bevares retningsorienteringen i denne gyser. Hvor han får kræfterne fra må stå i det uvisse. Bogen har i skrivende stund, og med en sidebemærkning vakt interesse i udlandet. BBC har allerede været forbi, forfatteren bedes jævnligt om at fortælle historien igen og igen. Nu er det ikke kun Tønder- og Brønderslev sagerne vi med jævne mellemrum skal mindes om. Nå ja, og en film skal der vist også produceres over denne sande doku-thriller.

I dag ved jeg godt, at det er en enorm opgave, hvis kommunernes overgreb på børn skal stoppes. Der er så mange af disse overgreb. …jeg vil arbejde for, at systemet en dag stopper disse overgreb. Det gælder også Statsforvaltningerne, som er en lige så stor skurk i dette spil…” Side 207.

Tiden læger ikke alle sår
Værdsæt, brug og elsk de nærmeste familie/venner alt du kan. Brug netværket. Og husk den sande kærlighed sejrer altid, også her.

Og ja, tiden kan læge sår. Men hvis det – bare - ikke er muligt, hvis du – bare - ikke kan beskytte dine børn, så kan du vælge at overveje at flytte væk fra Danmark. Det har flere forældre allerede valgt af gøre. Nogle med succes, andre jages og fanges som vildt af systemet sågar på den anden side af jordkloden for senere at gemmes væk i vores fængsler til skræk og advarsel. Hvad ville du selv gøre?

Jeg har hørt mange såkaldte kloge hoveder sige, at man skal lade være med at involvere sine børn i retssager og anden ballade. Den er jeg på sin vis med på, men derfra og så fuldstændig at lade være med at svare på de spørgsmål, som de stiller til omstændighederne i deres liv, er der langt” Side 232

Jeg har kun ét at sige: læs bogen, hvis du interesserer dig for systemkritik og hudløst ærlige fortællinger fra vores samfund i højkonflikt skilsmisser. Der ikke kafkask, det er snarere galskab. Bogen er yderst interessant og nærmest umulig at slippe hverken fra hånd eller ånd.

Der findes veje, også selvom de er uendeligt lange, kringlede og oftest blinde. Og børnenes livsbagage, ja, den kan der ikke laves om på.

Den er en ommer – system Danmark!

  • Comments(0)//far-i-klemme.powerpress.dk/#post23

Ugens Gæst Far i klemme hos TV midtvest

Om 'Far i klemme'Posted by Bruno Skibbild Christensen Sat, June 30, 2018 11:28:23
"Far i klemme" alias Bruno Skibbild Christensen var Ugens Gæst hos TV midtvest. Se hele udsendelsen her
  • Comments(0)//far-i-klemme.powerpress.dk/#post22

Læserbrev af advokat, Lotte Bliddal

Om 'Far i klemme'Posted by Bruno Skibbild Christensen Sat, June 30, 2018 11:25:59
Advokat Lotte Bliddal omtaler bogen "Far i klemme" under overskriften "Systemovergreb - igen, igen".

Bogen er en sand gyser. Fra den virkelige verden. Og desværre alt for kendt fra mit eget arbejde som advokat. Vi har vitterligt et rystende og ret så forfærdeligt retssystem, når det kommer til de 10 procent af skilsmisser med børn, som er højkonfliktsager, og hvor den ene af parterne ofte har en karakterafvigende personlighedsforstyrrelse og er enten for eksempel psykopat eller sociopat

Læs hele debatindlægget her
  • Comments(0)//far-i-klemme.powerpress.dk/#post21

"Far i klemme på Folkemødet 2018

Om 'Far i klemme'Posted by Bruno Skibbild Christensen Mon, June 18, 2018 00:21:33
"Far i klemme" blev foldet ud af forfatteren Bruno Skibbild i samarbejde med Neal Ashley Conrad, Phd. i litteraturvidenskab og Proust-ekspert, hos Kristendemokraterne på Folkemødet på Bornholm 2018.

"Far i klemme" er både Kafkas "Processen", Orwells "1984" og Dostojevskis "Raskojlnikov" i én og samme skinbarlige virkelighed.

Se og hør hele samtalen her
  • Comments(0)//far-i-klemme.powerpress.dk/#post20

Neal Ashley Conrad om "Far i klemme"

Omtale af bogenPosted by Bruno Skibbild Christensen Thu, June 14, 2018 10:34:25
Neal Ashley Conrad, der har en ph.d. i litteraturvidenskab og tidligere har drevet sin egen skriveskole, skriver følgende om bogen 'Far i klemme':

"Hold da kæft for en bog.
Jeg har ligget og siddet spændt fast til siderne.
Taget turen med helt ind gennem de mareridt
dine skønne børn og du selv har været udsat for.
Det er endnu værre end jeg i min vildeste fantasi havde forestillet mig.
Jeg er blown! Der bliver nok at tage fat i!!!"


Læs mere om Neal Ashley Conrad >>
  • Comments(0)//far-i-klemme.powerpress.dk/#post19

Bruno Skibbild besøger Arnold Busck i Herning

Om 'Far i klemme'Posted by Administrator Thu, June 14, 2018 08:23:01

Den 23. juni klokken 11:00 - 12:00 besøger Bruno Skibbild boghandler Arnold Busck i Herning. Hvis du er i nærheden, kan du købe et signeret eksemplar. Læs mere her >>
  • Comments(0)//far-i-klemme.powerpress.dk/#post18
Next »